Historik

Fastigheten byggdes på 1950-talet och drevs under namnet Hotel Vuollerim fram till 1970-talet, då militären tog över fastigheten.

Sedan hösten 2006 är Hotel Vuollerim åter i byns ägo, då bygdeprojektet Visioner i Vuollerimbygden AB, VIVA, köpte tillbaka hotellet. Privatpersoner i bygden, flera ideella föreningar, organisationer och företag är delägare i bygdebolaget som driver Hotel Vuollerim. Totalt är det 150 delägare.

VIVA:s mål är verka för en positiv utveckling av Vuollerimbygden genom projekt och andra insatser  som leder till ökad inflyttning och sysselsättning samt ökar intresset för bygden.

VIVA ska även arbeta för att höja bygdens marknadsvärde, vidareutveckla infrastrukturen, och bidra till att göra Vuollerimbygden till en ännu trevligare och intressantare plats att leva och verka på.

Företagets första projekt är att driva Hotel Vuollerim. Under samma tak finns nu logi, restaurang, bar med fullständiga rättigheter, konferensrum, gillestuga och bastu.

Hotel Vuollerim Gästgiveriet är beläget i centrala Vuollerim.

vuollerimhornet

Europas största älghorn hänger i restaurangen, när det inte förvaras hemma hos jägaren, bolagets ordförande Leif Jacobsson.

Comments are closed.