107 – Polarnatt i Porsi

Byn Porsi ligger efter Stora Luleälv och är liksom Kuouka en av de äldsta byarna i Jokkmokks socken. Fram till 1700-talets slut kallades de för Storluleå.

I Porsi finns Jokkmokks-Jokkes Museum. Bönehuset, vilket hans far var med och timrade upp, klockstapeln som hans gamla klasskamrater byggde upp och med den kyrklocka som Jokke hämtade i Betlehem. Även skolan som uppfördes 1904 står kvar och där gick Jokke i skola.

Porsi har flera välbesökta fiskesjöar i natursköna områden, längs bergskammen nordost om älven. Flera av dem är handikappanpassade med stugor och bryggor och är populära utflyktsmål både sommar som vinter. Vintertid finns ett väl utbyggt nät av skoterleder till och från sjöarna. Se www.porsisjöarna.se

Namnet Porsi (Bårsse) härstammar från det Lulesamiska ordet för fors, bårssji eller verbet bårssjot i betydelsen skumma, spruta, att härröra till den förr så mäktiga Porsiforsen. Läs mer i böckerna: ”Porsi i ord och bild” och ”Gårdarna längs älven” som kan beställas via www.porsi.se

Comments are closed.