203 – Kristallklart i Padjerim

Padjerim ligger åtta kilometer norr om Vuollerim efter väg 97 och invid Lilla Luleälven. Namnet är samiska i betydelsen “mellanselet” och platsen har varit befolkad sedan 1600-talet. Av det första nybygget i början av 1800-talet växte Padjerim. Byn blev barnrik och en skola uppfördes i början på 1900-talet. De flesta gårdarna hade ett litet jordbruk med några kor och en del hade häst. När telefonen kom fick byn en egen liten telefonväxel som förlades i Harald Erikssons hem och sköttes av Helga Eriksson fram till automatiseringen i slutet på 1960-talet.

Den gamla Jokkmokksvägen passerade genom Padjerim upp över berget till Porrivara, Koskats och vidare till Jokkmokk. Efter vägen transporterades allt med hästskjutsar från bland annat Storbacken som hade färjeläge och Gästgiveri. Det fanns en kvarn i Mattisudden dit bönderna for med vete och råg för att få det malt. En sådan färd tog två dagar i anspråk. I början på 1900-talet byggdes det broar över Porsiforsen och en ny väg bröts till Jokkmokk. Strax invid Padjerim var de tvungna att spränga i berget. Det var mycket besvärligt och mannarna kallade passagen för Port Arthur. Lapland Vuollerim arrangerar guidade turer till platsen. Läs mer om Port Arthur i en artikel av Ulf Westfal.

I slutet av 1960-talet torrlades Lilla Luleälv i samband med utbyggnaden av Letsi kraftverk och fisket upphörde helt. Läs mer om detta här. Mellan Padjerim och Letsi ligger Sveriges nordligaste Kartingbana som är värd ett besök. Den ägs och förvaltas av Vuollerims Motorförening.

Rum 203 har renoverats av Maria. De kristallklara minnena från Lilla Luleälven symboliseras av kristallkronan, skänkt av Örjan.

Författat av Nancy, gift med Gösta Larsson – fjärde generationen på Britastorp Padjerim

Mer historik om Padjerim

Comments are closed.